VNG-congres Gemeentefinanciën 2022
Header Gemeentefinancien

Herinnering
VNG-congres Gemeentefinanciën 2022

Datum: Maandag 28 november 2022
Locatie: Theater en Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn


Leren | informeren | kennisdelen | netwerken

Nog maar 2 weken te gaan, dan zijn we voor het eerst sinds 2019 weer fysiek bij elkaar voor het VNG congres Gemeentefinanciën. Wij kijken er naar uit u weer te ontmoeten, op maandag 28 november in Apeldoorn!

Vergeet niet om u alsnog aan te melden voor het congres. Meer dan 300 collega’s uit het hele land gingen u inmiddels voor. Het VNG congres Gemeentefinanciën is dus een mooie gelegenheid om te netwerken, inspiratie op te doen, te leren en geïnformeerd te worden over actuele ontwikkelingen. Alle aspecten van gemeentefinanciën komen aan bod tijdens het congres.

Schrijf u nu nog in als deelnemer. In de deelsessies komen alle aspecten van de gemeentefinanciën aan bod: we nemen een kijkje in de toekomst van de financiële functie en hoe u zich daar op kunt voorbereiden en journalisten en lobbyisten zullen uit de doeken doen wat hun ervaringen zijn met het thema gemeentefinanciën. Ook actuele ontwikkelingen rondom het gemeentefonds - zoals het vervolg op de herijking en de beoogde nieuwe financieringssystematiek – en de hervormingsagenda jeugdzorg zijn in het programma terug te vinden.

Direct inschrijven
Wilmar Bolhuis

Wimar Bolhuis is directeur strategie en beleid bij TNO. Hij promoveerde op een vergelijking van de financiële doorrekening van verkiezingsprogramma’s en werkte eerder bij het ministerie van Financiën en de SER. Wimar vertelt, tijdens het plenaire programma, over de financiering van grote transitieopgaven en wat dit betekent voor gemeenten.

Programma en workshops
Het congres vindt plaats tussen 10.00 en 16.00 uur, inclusief 3 workshoprondes. U bekijkt het volledige programma en de beschrijving van de workshops op onze website.

Ga naar de website

Praktische informatie en kosten
We volgen de eventuele ontwikkelingen over Corona-maatregelen, indien noodzakelijk wordt de vorm van het congres op de dan geldende richtlijnen aangepast.


De deelnemersprijs bedraagt € 325,- ex btw per persoon. Alle (praktische) informatie over het congres, aanmelding en de deelnemersbijdrage vindt u terug op onze website.

Met vriendelijke groet,

VNG team Gemeentefinanciën
VNG Connect

Twitter hashtag

Dit bericht is verzonden door VNG Connect in opdracht van
Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
t. 070 - 373 84 58 | e. vngconnectcongressen@vng.nl | w. vngconnect.nl/congressen | KvK-nummer 27195052

Klik hier om u uit te schrijven voor toekomstige mailings over dit evenement